Navigatiemenu

navigatiemenu_bottom

inschrijvingen

Contact

STUURGROEP MILIEUZORG OP SCHOOL
smosboven

De Stuurgroep Milieuzorg Op School of kortweg SMOS is sinds enkele jaren actief in DvM-Humaniora. Deze leerlingengroep zet de medeleerlingen aan om milieubewuster te leven. Zo worden er acties ondernomen rond afval voorkomen en sorteren, en ook rond energiebesparing, zoals de ludieke Dikke-Truiendag.
Elk schooljaar opnieuw levert SMOS een grote inspanning om de nieuwe leerlingen wegwijs te maken in ons milieuzorgsysteem. De belangrijkste actiepunten ervan zetten we hier op een rijtje, want ‘goede afspraken maken goede vrienden’. Lees ze, zodat we samen kunnen werken aan een milieuvriendelijk schooljaar! 

In elke refter en onder de luifel staan:

een bak voor papierafval (het papier niet verfrommelen!), deze wordt wekelijks geledigd in de papiercontainer aan het sportveld.

een BEBAT-bakje voor het verzamelen van lege batterijen.

een vuilnisemmer voor restafval.

Hergebruiken is IN

En, beste ouders, het volgende zullen jullie wellicht graag ten harte nemen: we starten het schooljaar onder het motto: HERGEBRUIKEN IS IN!

Laat jullie dus niet te snel overtuigen door zoon of dochter om alweer een nieuwe … te kopen!
Voor de noodzakelijke aankopen vindt u op volgende website: http://www.ovam.be een lijst met schoolmateriaal dat minder milieubelastend is.

Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen wordt gevraagd of zij aan carpooling willen doen: zo worden dorpsgenoten gekoppeld om samen naar school gebracht te worden. Een milieuvriendelijk initiatief, dat de ouders ontlast van het aantal dagelijkse ritten. SMOS brengt onder de aandacht dat ook oudere leerlingen hierrond afspraken kunnen maken, maar voor hen is het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer een milieuvriendelijker alternatief. Onze school geeft alvast het goede voorbeeld: schooluitstappen gebeuren per fiets of met het openbaar vervoer; pas als het niet mogelijk is wordt er een bus besteld.

Indien ook jij interesse hebt om je steentje bij te dragen tot een gezonde en milieubewuste school, aarzel dan niet om je in te schrijven bij het SMOS-team. Het SMOS-team komt twee maal per maand samen om te werken aan een gezonde en milieubewuste school.

De SMOS-inspanningen bleven niet zonder resultaat: we dragen immers sinds juni 2003 officieel de naam ‘Groene School’ en behaalden inmiddels het Groene Schoollogo nummer 2.

schoollogosmos